SOMMARIO >>> CAMINANDU CAMINAVA - ( OPDA 2013 )

CAMINANDU CAMINAVA

 1. BERNARDINO
 2. CAMINA
 3. CHIANU CHIANU
 4. LU JOCU
 5. MENOMALE
 6. LU PASSU DI LU FOCU
 7. DUVA CADA L'ACQUA
 8. IL MARCHESE DI GAGLIATO
 9. MARIA MARIA
 10. SAN GIUSEPPE
 11. PARTIVI
 12. GIANBATTISTA LU SONATURI
 13. GIRA GIRA

 

 

COMANDI DA TASTIERA : FRECCIA A SINISTRA BRANO SUCCESSIVO -  FRECCIA A DESTRA BRANO PRECEDENTE - BARRA SPAZIO PLAY / PAUSA